Naši hráči na svojom prvom oficiálnom turnaji vo vekovej kategórii do 11 rokov

Členovia bedmintonovej akadémie Bratilslava – NTC, Martin Fronc a Adam Minarovič, sa dňa 09. júna 2024 zúčastnili na ich prvom oficiálnom bedmintonovom turnaji, ktorý patrí do kalendára Slovenského zväzu bedmintonu a to vo vekovej kategórii U11. Naši reprezentanti uhrali veľmi pekné výsledky, čo potvrdila aj ich trénerka Alžbeta Peruňská, ktorá im bola na turnaji nie len trénerskou, ale aj morálnou podporou. Reprezentantom našej bedmintonovej akadémie želáme veľa absolvovaných turnajov a to s čo najlepšími výsledkami.