Cenník

Tréningová skupina – NTC 1:

 

115 € / mesiac / člen

  • ak budete trénovať v utorok a vo štvrtok

 

77 € / mesiac / člen

  • ak budete trénovať len v utorok

 

38 € / mesiac / člen

  • ak budete trénovať len vo štvrtok

ZĽAVA

Znížte si platby za tréningy až takmer na NULU a to darovaním 1% alebo 2% z Vašich daní


SPÔSOB PLATBY ZA TRÉNINGY:

Prevodom na bankový účet

IBAN: SK20 8330 0000 0027 0237 2203

vždy do 15. dňa aktuálneho mesiaca na nasledujúci mesiac a do poznámky k platbe je potrebné napísať:

Meno, priezvisko, BANTC a daný mesiac, na ktorý je suma uhrádzaná (Vo formáte xx/xx).

Reprezentatívny príklad poznámky k platbe:

Za Jozefa Nováka, ktorý je členom bedmintonovej akadémie Bratislava – Národné tenisové centrum je uhrádzaná platba na mesiac December 2022.

Poznámka k platbe – Jozef Novák, BANTC, 12/22.

 

Na letné prázdninové mesiace júl a august sa nevzťahuje povinnosť platieb za tréningy. Počas týchto mesiacov sa konajú len letné denné BEDMINTONOVÉ TÁBORY.

Vyberte si v menu termín denného športového tábora. 

Ceny tréningov sú účtované ako členské príspevky v zmysle článku IV., ods. 2 stanov bedmintonovej akadémie Bratislava – Národné tenisové centrum.